CennikCennik usług podstawowych w PLN
dla jednej osoby na dobę
1 nocleg na telefon
3 noclegi i więcej na telefon